ἑπτακαιδεκαετής

ἑπτᾰκαιδεκᾰετής, ές,
A of seventeen years,

χρόνος D.S.2.2

.
2 (parox.) seventeen years old, Plb.4.24.1, Poll.1.55 :

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • επτακαιδεκαέτης — ἑπτακαιδεκαέτης και ἑπτακαιδεκέτης, ες (Α) ηλικίας δεκαεπτά ετών …   Dictionary of Greek

  • επτακαιδεκαετής — ἑπτακαιδεκαετής, ές (Α) αυτός που αποτελείται από δεκαεπτά έτη («χρόνον ἑπτακαιδεκαετῆ καταναλώσας», Διόδ.) …   Dictionary of Greek

  • ἑπτακαιδεκαετής — of seventeen years masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑπτακαιδεκαετῆ — ἑπτακαιδεκαετής of seventeen years neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἑπτακαιδεκαετής of seventeen years masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἑπτακαιδεκαετής of seventeen years masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • επτακαιδεκέτης — ἑπτακαιδεκέτης, ες (Α) βλ. επτακαιδεκαέτης …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.